Duurzaam Wonen

Duurzaamheid en energiezuinigheid zijn onderwerpen die steeds belangrijker worden bij het bouwen van een woning. MYplace kan door goede kennis van toe te passen materialen en energiezuinige systemen inspelen op alle eisen en wensen die er zijn.

De basis van energiezuinig bouwen ligt in de constructie, alleen al door kwalitatief hoogwaardig te bouwen kan veel worden bereikt, minder kieren betekent immers minder warmteverlies. Ook het toegepaste bouwsysteem, type kozijnen, beglazing, hoofdopzet van het ontwerp en de detaillering hebben veel invloed op de isolerende waarde van uw woning. We streven er daarom naar om al bij het vormgeven van de constructie van de woning zo goed mogelijk in te spelen op energiezuinigheid. Zo is op een economisch verantwoorde manier vaak al een goed rendement te behalen.

Door de hoge eisen die gesteld worden aan woningen is het naast bovengenoemde zaken vaak noodzakelijk ook een aantal installatietechnische voorzieningen te treffen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld actieve ventilatie, douchewarmtewisselaars, zonneboiler, zonnepanelen en warmtepompen. MYplace werkt nauw samen met deskundige installateurs om deze voorzieningen goed in de woningen te integreren en een maximaal rendement te behalen.

MYplace stelt graag samen met u een pakket maatregelen samen voor uw woning om het milieu te sparen en om, niet onbelangrijk, uw woonlasten te beperken.